VÅRE VISJONER

Inspirerende, enkelt og best på smak

VÅRE VERDIER

Vi er engasjerte og har passion for mat

Vi utfordrer for å tenke nytt

Vi tør å være ærlige

Vi samarbeider og er lojale til fellesskapet

Våre bakerier

Mesterbakeren har ni egne bakerier over hele Norge hvor våre bakere står på med engasjement og lidenskap slik at du skal få ferske, gode kvalitets brød og bakevarer hver dag. I tillegg har vi samarbeid med 10 samarbeidsbakerier øverst i nord. 

Kontaktinformasjon til våre bakerier

Mesterbakeren AS, Avd. Sem
Tlf: 33 31 00 23
Døvleveien 21, 3170 Sem

Mesterbakeren AS, Avd. Råde
Tlf: 69 28 24 55
Sarpsborgveien 23, 1640 Råde

Mesterbakeren AS, Avd. Oslo
Tlf: 22 65 81 88
Alf Bjerckes vei 22, 0582 Oslo

Mesterbakeren AS, Avd. Ålesund
Tlf: 70 15 12 52
Blindheim Industriveg 5, 6020 Ålesund

Mesterbakeren AS, Avd. Stavanger
Tlf: 51 95 87 50
Kanalarmen 20, 4033 Stavanger

Mesterbakeren AS, Avd. Kristiansand
Tlf: 37 27 30 05
Mjåvannsvegen 206, 4628 Kristiansand

Mesterbakeren AS, Avd. Bergen
Tlf: 55 11 59 50
Kokstaddalen 41, 5257 Kokstad

Mesterbakeren AS, Avd. Trondheim
Tlf: 72 88 47 00
Østre Rosten 88, 7075 Tiller

Mesterbakeren AS, Avd. Stange
Tlf: 62 34 32 22
Solvinvegen 153, 2334 Romedal

Sponsorater

Gjennom våre sponsoraktiviteter ønsker vi å formidle våre verdier samtidig som vi øker kunnskapen og kjennskapen til Mesterbakeren og våre produkter.  Vi har valgt å inngå lengere sponsorater både med bakelandslaget, kommende idrettsutøvere, ideelle organisasjoner og noe bredde idrett.